OFERTA Weryfikacja pracownika

Weryfikacja pracownika to usługa, która daje naszym klientom pewność, że ludzie którym powierzają etaty w strukturach swoich firm są lojalni i nie prowadzą świadomych działań na niekorzyść pracodawcy.

Detektywi WOLF ustalają powiązania potencjalnych lub obecnych pracowników z konkurencją. Nasi eksperci sprawdzają również informacje historyczne dotyczące wskazanej przez zleceniodawcę osoby lub grupy osób. W efekcie nasi klienci otrzymują rzetelną i wyczerpującą informację na temat swoich pracowników, a tym samym zyskują pewność, że ich interesy są bezpieczne.

Konsultacja z ekspertem
JAK PRACUJEMY? Nasze działania
  • Analizujemy pracowników oraz kadrę
  • Selekcjonujemy i wybieramy konkretne osoby lub grupy
  • Gromadzimy dowody oraz sprawdzamy powiązania
  • Przekazujemy kompletny raport po zleceniu
OFERTA W tym przypadku zapoznaj się również z:
Case Study Historie naszych klientów

Niekontrolowany wyjazd

Zgłosiła się do nas firma produkująca wyroby ze stali zatrudniająca ponad 400 osób. Impulsem do zgłoszenia był fakt, iż zyski firmy nie pokrywały się z księgowanymi przychodami.

Nasi detektywi podjęli czynności zmierzające do zidentyfikowania problemu i zamieszanych w to osób, a także zebrania dowodów w sprawie. Śledztwo wykazało nierejestrowane wyjazdy trzech wielkogabarytowych samochodów transportowych tygodniowo. Odpowiedzialność za te działania ponosili dyrektor, kierownik produkcji, a także zespół pracowników niższego szczebla. Straty oszacowano na kilka milionów złotych.

Nielegalna Fabryka

Jedna z wiodących polskich marek zajmująca się produkcją środków ochrony roślin otrzymała informację, że pod ich brandem sprzedawany jest produkt niewiadomego pochodzenia. Produkt sprzedawany był po znacznie zaniżonej cenie.

Nasze działania doprowadziły do zlokalizowania nielegalnej fabryki na terenie Ukrainy oraz zidentyfikowania osób wchodzących w skład grupy przestępczej zajmującej się tym nielegalnym procederem.

Współpraca z mieszkańcami

Na zlecenie zagranicznej firmy zajmującej się wydobyciem surowców naturalnych podjęliśmy działania informacyjno-perswazyjne wśród mieszkańców okolicy będącej terenem prac wydobywczych. Początkowo lokalna społeczność była bardzo negatywnie nastawiona do inwestycji, co wynikało z braku jednoznacznych informacji oraz obawy o pogorszenie jakości życia.

W efekcie naszych działań – opartych na nawiązaniu bardzo dobrych relacji z mieszkańcami i ukazaniu im korzyści płynących z realizacji projektu – dalsze działania zleceniodawcy przebiegły spokojnie i bezkonfliktowo.

Nieoryginalne podzespoły

Wiodąca marka motoryzacyjna powierzyła nam zadanie identyfikacji grupy rozprowadzającej nielegalne podzespoły do samochodów.

Nasz wywiad dotarł do nielegalnych źródeł sprzedaży oraz skupu niemarkowych podzespołów. W efekcie zdemaskowaliśmy i udokumentowaliśmy działania jednej z największych w Polsce grup zajmujących się dystrybucją nielegalnych podzespołów.

Przedstawiciele Handlowi

Koncern z branży spożywczej chciał zweryfikować lojalność swoich przedstawicieli handlowych, których zatrudniał około 140. Do ich zadań należało pozyskiwanie zamówień na rzecz pracodawcy.

Po przeprowadzeniu wnikliwego dochodzenia nasi detektywi ustalili, że około połowa zatrudnionych przedstawicieli – przy współpracy z kierownikami regionalnymi oraz trenerami sprzedaży – pozyskuje równocześnie zamówienia dla konkurencyjnej firmy i przyjmuje za to wynagrodzenie w gotówce. Nasz klient oszacował straty na kilka milionów złotych.